Hengellinen väkivalta – Mitä se on?

Evankelisluterilaisen kirkon nettisivujen sanastossa hengellinen väkivalta määritellään henkiseksi väkivallaksi, jolla on uskonnollinen ulottuvuus. Hengellinen väkivalta voi olla pelottelua, käännyttämistä, syyllistämistä, eristämistä ja kontrollointia. Päämääränä on nujertaa uhrin elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide.

Lisään itse yllä olevaan määritelmään fyysisen ja taloudellisen ulottuvuuden. Hengellinen väkivalta voi olla myös fyysistä alistamista ja pahoinpitelyä silloin kun tekoja puolustellaan hengellisillä argumenteilla. Lasten pahoinpitely muuttuu hengelliseksi väkivallaksi jos lyömistä perustellaan Jumalan tahdoksi. Vastaavasti jos uskonnollisen yhteisön jäsentä vaaditaan vastentahtoisesti maksamaan lahjoituksia hengelliseen työhön tai kiristetään ajatuksella, jossa pelastus tai Jumalan hyväksyntä saavutetaan vain riittävien kymmenysten tai rahallisten uhrien antamisella, astutaan hyvin todennäköisesti hengellisen väkivallan alueelle.

Terve ja epäterve hengellisyys

Terve hengellisyys antaa ajattelunvapauden. Terve uskonnollisuus sallii myös oman hengellisen yhteisön kritisoinnin ja oppien arvostelun. Epäterve yhteisö haluaa rajoittaa jäsentensä käyttäytymistä, ajattelunvapautta ja tunne-elämää. Epäterveessä kristillisyydessä yhteisön oppi ja auktoriteetit on nostettu kaiken arvostelun yläpuolelle. Jäsenen tulee noudattaa kaikkia sääntöjä vaikka hän ei kykenisi löytämään niille mitään tukea Raamatusta.

Selkein merkki epäterveen hengellisyyden havaitsemiseksi onkin se, ettei tällaiseen ryhmään kuuluva pysty kertomaan mitään negatiivista asiaa yhteisöstään. Mitä täydellisemmäksi hengellinen yhteisö kuvataan, sitä kontrolloidumpi ja epäterveempi se todennäköisesti on. ”Täydellisen” yhteisön jäsen tuntee itsensä aina vajaamittaiseksi jäseneksi suorittaapa hän hengellisesti kuinka paljon tahansa. Mitä epäterveempi yhteisö on, sitä herkemmin se altistaa erilaisille mielenterveysongelmille: ahdistus, masennus, pelot, unettomuus, painajaiset, psykosomaattiset sairaudet, harhakuvitelmat, psykoosi sekä pahimmassa tapauksessa itsemurha-ajatukset.

puu