Haastateltavia etsitään tietokirjaan

Haastateltavia etsitään tietokirjaan – Kirjakätilön opas tuleville kirjailijoille:

Työstän opaskirjaa niille, jotka suunnittelevat kirjan kirjoittamista.

Olen törmännyt kustannusmaailman kummallisuuksiin, iloisiin yllätyksiin ja mahtaviin persooniin. Toisaalta on ollut myös pieniä ja suuria ongelmia, unohdettuja lupauksia, käsittämättömän huonoja kustannussopimuksia ja jopa suoranaista kirjailijoiden riistoa.

Kerron tulevassa kirjassa omista virheistäni sekä niin huonoista kuin hyvistä päätöksistä. Poimin haastatteluista parhaat vinkit ja varoituksen sanat. Haastateltavien nimiä ei mainita. Kustantajia voidaan mainita myönteisten kokemusten yhteydessä.

Etsin kirjailijoita, jotka haluavat jakaa niin vinkkejä kuin varoituksia, kertoa oman kirjoittamistyön huippukohdista ja toisaalta synkimpien hetkien syvänteistä.

Kiitos jos osallistut!

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Voit valita ne, joista ajattelet olevan hyötyä. Voit lähettää vastauksia myös äänitiedostoina.   :-) 

Haastattelukysymyksiä:

 1. Kuka olet? Kerro hieman itsestäsi ja yhteystietosi. (Nämä tiedot jäävät vain minun käyttööni.)
 2. Nimimerkki: Mitä nimimerkkiä haluat käyttää haastattelulainausten yhteydessä? Kirjaan lainaukset tulevat ilman nimimerkkejä. (Käytän nimimerkkejä vain käsikirjoitusvaiheessa.)
 3. Kirjasi: Minkä tai mitä kirjoja olet kirjoittanut? Kirjan nimi, genre, vuosi ja kustantaja.Jos kyseessä on omakustanne tai omakustanteet, kerro mitä kautta olet julkaissut.  (Nämä tiedot jäävät vain minun käyttööni.)
 4. Käsikirjoituksen / käsikirjoitusten synty: Mikä sai sinut miettimään oman kirjan julkaisua? Kuinka kauan suunnittelit oman kirjan tekemisestä? Oliko aiheen valinta helppoa?
 5. Koulutus: Onko sinulla kirjoituskoulutusta tai kursseja kirjoittamisesta? Jos niin millaisia? Mitä apua olet niiltä saanut?
 6. Kirjoitusoppaita: Tutustuitko kirjoitusoppaisiin käsikirjoitusvaiheessa tai ennen sitä? Jos tutustuit, niin mitä luit? Oliko niistä apua? Jos oli, niin millaista apua?
 7. Neuvoja: Oletko saanut neuvoja aiemmin kustantaneelta kirjailijalta? Jos olet, niin millaisia? Oletko hakenut neuvoja Kirjailijaliitosta, Suomen tietokirjailijoilta tai joltain vastaavalta taholta? Jos olet, niin millaista apua olet saanut?
 8. Apurahat: Oletko hakenut apurahoitusta kirjoittamiseen? Jos olet, saitko apua hakemuksen tekoon? Oliko avusta hyötyä? Oletko saanut apurahoitusta, jos niin miltä taholta / tahoilta? Saitko apurahaa jo ensimmäiseen kirjaasi?  (Älä kerro saamiasi summia)
 9. Kirjoittamistyö: Kuinka pitkä tai pitkiä kirjaprojektisi ovat olleet? Miten kuvailisit kirjoittamistasi? Mikä oli haastavinta? Mikä tuntui helpoimmalta? Saitko tukea ja apua läheisiltä? Jos sait, niin millaista tukea tai apua?
 10. Kustantajan etsintä: Millaisia ajatuksia sinulla on kustantajan etsimisestä? Lähestyitkö useampia kustantamoita? Jos, niin millaisia vastauksia sait? Millä perusteella valikoit kustantamoja, joihin otit yhteyttä? Kuinka pitkään vastausten saaminen kesti?

 

Kaupallinen kustantamo:                                                                                                                                       Jos kirjojasi on ilmestynyt vain omakustanteena, siirry kohtaan 17.

 1. Sopimus: Millaisia sopimuksia sinulle tarjottiin? Mitkä olivat prosentit painetusta kirjasta, mahdollisesta e-kirjasta ja äänikirjasta? Luvattiinko kirjastasi ennakkoa? Mitkä sopimuskohdat olivat sinulle tärkeitä? Kysyitkö neuvoa sopimusasioista joltain ulkopuoliselta? Jos kysyit, niin mitä neuvoja sait? Saitko neuvoteltua itsellesi parempaa sopimusta? Jos sait, niin mitä parannuksia sopimukseen kirjattiin? Oletko jälkeenpäin pohtinut sopimusta / sopimuksia? Tekisitkö nyt jotain toisin nykyisten kokemustesi perusteella? (Jos mahdollista, lähetä luottamuksella kopio sinulle tarjotusta sopimuksesta / sopimuksista vastaustesi mukana. Kukaan muu ei näe sopimuksia ja poistan ne koneelta kirjan valmistuttua.) 
 2. Kirjan aikataulu: Millaisella aikataululla käsikirjoitus luvattiin kustantaa? Pitivätkö aikatauluun liittyvät lupaukset? Jos eivät, niin mikä meni pieleen?
 3. Yhteistyö kustantajan kanssa: Tehtiinkö kirjallesi kustannustoimitus? Jos ei tehty, niin kerrottiinko miksi kirjaa ei toimiteta? Jos tehtiin, miten yhteistyö kustannustoimittajan kanssa sujui?
 4. Kirjan nimi ja ulkoasu: Oletko tyytyväinen kirjasi nimeen / nimiin? Jos et, niin mikä meni pieleen? Saitko vaikuttaa kansikuvaan ja muuhun ulkoasuun? Oliko kirjan painoasu sellainen kuin oli sovittu?
 5. Markkinointi: Puhuttiinko kustantajan kanssa kirjan markkinoinnista? Millä tavalla kirjan / kirjojen myyntiä edistettiin kustantajan puolelta? Kuinka paljon ja miten osallistuit itse kirjan markkinointiin? Oletko osallistunut kirjamessuille? Jos olet, miten kustantajasi tuli vastaan osallistumiskustannuksissasi messuille?
 6. Ruusut ja risut: Miten kuvailisit yhteistyötä kustantajasi / kustantajiesi kanssa? Tuliko eteen ongelmia? Onko joku asia jäänyt harmittamaan? Mitä iloisia yllätyksiä koit? Jos olet tehnyt kirjoja useamman kustantamon kanssa, miten vertaisit kokemuksiasi?

Omakustanne:

 1. Miten päädyit tekemään omakustanteen? Kysyitkö neuvoa muilta omakustanteita tehneiltä kirjailijoilta? Jos kysyit, millaista apua sait? Mitä kautta kirjasi ilmestyi? Miten päädyit valitsemaan juuri kyseisen toimijan?
 2. Sopimus: Millaista sopimusta sinulle tarjottiin? Onko sopimus mielestäsi selkeä ja reilu? Jos ei, niin mihin kiinnitit huomiota?
 3. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa: Mitä konkreettista apua sait kirjasi julkaisijalta ennen kirjan ilmestymistä?  Tarjottiinko sinulle toimijan kautta oikolukupalvelua, kustannustoimitusta, graafista tai muuta vastaavaa palvelua? Miten julkaisija hinnoitteli mahdolliset palvelut? Ostitko kirjaasi varten palveluja jostain muualta? Jos ostit, niin mitä ja mistä? Olitko tyytyväinen ostamaasi palveluun?
 4. Kirjan ulkoasu ja kuljetuspalvelut: Oliko kirjan painoasu sellainen kuin oli sovittu? Jos tilasit kirjaa itsellesi, toimivatko logistiikkapalvelut hyvin? Jos näiden suhteen oli ongelmia, niin millaisia ne olivat?
 5. Markkinointi: Miten julkaisija on markkinoinut kirjaasi? Oletko ollut tyytyväinen kirjan esilläoloon ja markkinointiin? Missä kaupoissa kirjaasi on myyty? Onko kirjasi ollut esillä messuilla?  Miten olet itse edistänyt kirjasi myyntiä ja näkyvyyttä?
 6. Ruusut ja risut: Miten kuvailisit projektia / projekteja jälkikäteen? Sujuiko kaikki odotusten mukaan? Onko joku asia jäänyt harmittamaan? Mitä iloisia yllätyksiä koit? Tekisitkö nyt jotain toisin jos tietäisit, miten kaikki tulee sujumaan?

Yleistä pohdintaa (kustannetuille ja omakustanteille):

 1. Pohdintaa: Onko kirjailijuus vastannut odotuksiasi ja haaveitasi? Oletko ollut tyytyväinen kirjasta saamiisi tuloihin? Jos pystyisit palaamaan takaisin siihen hetkeen, kun vasta haaveilit oman kirjan julkaisusta, miten neuvoisit itseäsi?
 2. Palaute: Millaista palautetta olet saanut kirjoille (lukijat, kustantaja, kollegat, media)? Onko kirjasi saanut mielestäsi tarpeeksi huomiota? Onko kirjaasi hankittu kirjastoihin?
 3. Tulevaisuuden suunnitelmia: Oletko tekemässä tai suunnittelemassa uutta kirjaa? Jos olet, niin mitkä asiat koet erityisen tärkeiksi tulevassa projektissa / sopimuksessa?
 4. Neuvot ja varoitukset: Mitä neuvoja haluaisit antaa niille, jotka haaveilevat oman kirjan julkaisusta tai kirjailijan urasta? Onko joku asia, jota kannattaa ehdottomasti välttää? Onko joku kustantaja tai toimija, jota haluat kehua nimellä, jos on niin miksi)? Onko joku kustantaja, josta haluat varoittaa tai moittia, jos on niin miksi? (Huomaa! En laita kirjaani niiden kustantamojen nimiä, joista haluat varoittaa tai joita moitit, mutta otan esille kirjassa kertomasi varoitukset ja moitteet.)
 5. Muuta mainittavaa: Tuleeko mieleen jotain muuta kirjoittamiseen tai kirjoihin liittyvää, josta haluat kertoa vapaamuotoisesti?

Vastaaminen: Sähköpostitse. Palauta osoitteella aila.ruoho@outlook.com Lähetän vastauksesi tarkistettavaksi raakaversion valmistuttua.

Kiitos vastauksistasi! 😊