Haastateltavia etsitään tietokirjaan

Haastateltavia etsitään tietokirjaan – Kirjakätilön opas tuleville kirjailijoille:

Työstän opaskirjaa niille, jotka suunnittelevat kirjan kirjoittamista.

Olen törmännyt kustannusmaailman kummallisuuksiin, iloisiin yllätyksiin ja mahtaviin persooniin. Toisaalta on ollut myös pieniä ja suuria ongelmia, unohdettuja lupauksia, käsittämättömän huonoja kustannussopimuksia ja jopa suoranaista kirjailijoiden riistoa.

Kerron tulevassa kirjassa omista virheistäni sekä niin huonoista kuin hyvistä päätöksistä. Poimin haastatteluista parhaat vinkit ja varoituksen sanat. Haastateltavien nimiä ei mainita. Kustantajia voidaan mainita myönteisten kokemusten yhteydessä.

Etsin kirjailijoita, jotka haluavat jakaa niin vinkkejä kuin varoituksia, kertoa oman kirjoittamistyön huippukohdista ja toisaalta synkimpien hetkien syvänteistä.

Kiitos jos osallistut!

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Voit valita ne, joista ajattelet olevan hyötyä. Voit lähettää vastauksia myös äänitiedostoina.   :-) 

Haastattelukysymyksiä:

 1. Kuka olet? Kerro hieman itsestäsi ja yhteystietosi. (Nämä tiedot jäävät vain minun käyttööni.)
 2. Nimimerkki: Mitä nimimerkkiä haluat käyttää haastattelulainausten yhteydessä? Kirjaan lainaukset tulevat ilman nimimerkkejä. (Käytän nimimerkkejä vain käsikirjoitusvaiheessa.)
 3. Kirjasi: Minkä tai mitä kirjoja olet kirjoittanut? Kirjan nimi, genre, vuosi ja kustantaja.Jos kyseessä on omakustanne tai omakustanteet, kerro mitä kautta olet julkaissut.  (Nämä tiedot jäävät vain minun käyttööni.)
 4. Käsikirjoituksen / käsikirjoitusten synty: Mikä sai sinut miettimään oman kirjan julkaisua? Kuinka kauan suunnittelit oman kirjan tekemisestä? Oliko aiheen valinta helppoa?
 5. Koulutus: Onko sinulla kirjoituskoulutusta tai kursseja kirjoittamisesta? Jos niin millaisia? Mitä apua olet niiltä saanut?
 6. Kirjoitusoppaita: Tutustuitko kirjoitusoppaisiin käsikirjoitusvaiheessa tai ennen sitä? Jos tutustuit, niin mitä luit? Oliko niistä apua? Jos oli, niin millaista apua?
 7. Neuvoja: Oletko saanut neuvoja aiemmin kustantaneelta kirjailijalta? Jos olet, niin millaisia? Oletko hakenut neuvoja Kirjailijaliitosta, Suomen tietokirjailijoilta tai joltain vastaavalta taholta? Jos olet, niin millaista apua olet saanut?
 8. Apurahat: Oletko hakenut apurahoitusta kirjoittamiseen? Jos olet, saitko apua hakemuksen tekoon? Oliko avusta hyötyä? Oletko saanut apurahoitusta, jos niin miltä taholta / tahoilta? Saitko apurahaa jo ensimmäiseen kirjaasi?  (Älä kerro saamiasi summia)
 9. Kirjoittamistyö: Kuinka pitkä tai pitkiä kirjaprojektisi ovat olleet? Miten kuvailisit kirjoittamistasi? Mikä oli haastavinta? Mikä tuntui helpoimmalta? Saitko tukea ja apua läheisiltä? Jos sait, niin millaista tukea tai apua?
 10. Kustantajan etsintä: Millaisia ajatuksia sinulla on kustantajan etsimisestä? Lähestyitkö useampia kustantamoita? Jos, niin millaisia vastauksia sait? Millä perusteella valikoit kustantamoja, joihin otit yhteyttä? Kuinka pitkään vastausten saaminen kesti?

 

Kaupallinen kustantamo:                                                                                                                                       Jos kirjojasi on ilmestynyt vain omakustanteena, siirry kohtaan 17.

 1. Sopimus: Millaisia sopimuksia sinulle tarjottiin? Mitkä olivat prosentit painetusta kirjasta, mahdollisesta e-kirjasta ja äänikirjasta? Luvattiinko kirjastasi ennakkoa? Mitkä sopimuskohdat olivat sinulle tärkeitä? Kysyitkö neuvoa sopimusasioista joltain ulkopuoliselta? Jos kysyit, niin mitä neuvoja sait? Saitko neuvoteltua itsellesi parempaa sopimusta? Jos sait, niin mitä parannuksia sopimukseen kirjattiin? Oletko jälkeenpäin pohtinut sopimusta / sopimuksia? Tekisitkö nyt jotain toisin nykyisten kokemustesi perusteella? (Jos mahdollista, lähetä luottamuksella kopio sinulle tarjotusta sopimuksesta / sopimuksista vastaustesi mukana. Kukaan muu ei näe sopimuksia ja poistan ne koneelta kirjan valmistuttua.) 
 2. Kirjan aikataulu: Millaisella aikataululla käsikirjoitus luvattiin kustantaa? Pitivätkö aikatauluun liittyvät lupaukset? Jos eivät, niin mikä meni pieleen?
 3. Yhteistyö kustantajan kanssa: Tehtiinkö kirjallesi kustannustoimitus? Jos ei tehty, niin kerrottiinko miksi kirjaa ei toimiteta? Jos tehtiin, miten yhteistyö kustannustoimittajan kanssa sujui?
 4. Kirjan nimi ja ulkoasu: Oletko tyytyväinen kirjasi nimeen / nimiin? Jos et, niin mikä meni pieleen? Saitko vaikuttaa kansikuvaan ja muuhun ulkoasuun? Oliko kirjan painoasu sellainen kuin oli sovittu?
 5. Markkinointi: Puhuttiinko kustantajan kanssa kirjan markkinoinnista? Millä tavalla kirjan / kirjojen myyntiä edistettiin kustantajan puolelta? Kuinka paljon ja miten osallistuit itse kirjan markkinointiin? Oletko osallistunut kirjamessuille? Jos olet, miten kustantajasi tuli vastaan osallistumiskustannuksissasi messuille?
 6. Ruusut ja risut: Miten kuvailisit yhteistyötä kustantajasi / kustantajiesi kanssa? Tuliko eteen ongelmia? Onko joku asia jäänyt harmittamaan? Mitä iloisia yllätyksiä koit? Jos olet tehnyt kirjoja useamman kustantamon kanssa, miten vertaisit kokemuksiasi?

Omakustanne:

 1. Miten päädyit tekemään omakustanteen? Kysyitkö neuvoa muilta omakustanteita tehneiltä kirjailijoilta? Jos kysyit, millaista apua sait? Mitä kautta kirjasi ilmestyi? Miten päädyit valitsemaan juuri kyseisen toimijan?
 2. Sopimus: Millaista sopimusta sinulle tarjottiin? Onko sopimus mielestäsi selkeä ja reilu? Jos ei, niin mihin kiinnitit huomiota?
 3. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa: Mitä konkreettista apua sait kirjasi julkaisijalta ennen kirjan ilmestymistä?  Tarjottiinko sinulle toimijan kautta oikolukupalvelua, kustannustoimitusta, graafista tai muuta vastaavaa palvelua? Miten julkaisija hinnoitteli mahdolliset palvelut? Ostitko kirjaasi varten palveluja jostain muualta? Jos ostit, niin mitä ja mistä? Olitko tyytyväinen ostamaasi palveluun?
 4. Kirjan ulkoasu ja kuljetuspalvelut: Oliko kirjan painoasu sellainen kuin oli sovittu? Jos tilasit kirjaa itsellesi, toimivatko logistiikkapalvelut hyvin? Jos näiden suhteen oli ongelmia, niin millaisia ne olivat?
 5. Markkinointi: Miten julkaisija on markkinoinut kirjaasi? Oletko ollut tyytyväinen kirjan esilläoloon ja markkinointiin? Missä kaupoissa kirjaasi on myyty? Onko kirjasi ollut esillä messuilla?  Miten olet itse edistänyt kirjasi myyntiä ja näkyvyyttä?
 6. Ruusut ja risut: Miten kuvailisit projektia / projekteja jälkikäteen? Sujuiko kaikki odotusten mukaan? Onko joku asia jäänyt harmittamaan? Mitä iloisia yllätyksiä koit? Tekisitkö nyt jotain toisin jos tietäisit, miten kaikki tulee sujumaan?

Yleistä pohdintaa (kustannetuille ja omakustanteille):

 1. Pohdintaa: Onko kirjailijuus vastannut odotuksiasi ja haaveitasi? Oletko ollut tyytyväinen kirjasta saamiisi tuloihin? Jos pystyisit palaamaan takaisin siihen hetkeen, kun vasta haaveilit oman kirjan julkaisusta, miten neuvoisit itseäsi?
 2. Palaute: Millaista palautetta olet saanut kirjoille (lukijat, kustantaja, kollegat, media)? Onko kirjasi saanut mielestäsi tarpeeksi huomiota? Onko kirjaasi hankittu kirjastoihin?
 3. Tulevaisuuden suunnitelmia: Oletko tekemässä tai suunnittelemassa uutta kirjaa? Jos olet, niin mitkä asiat koet erityisen tärkeiksi tulevassa projektissa / sopimuksessa?
 4. Neuvot ja varoitukset: Mitä neuvoja haluaisit antaa niille, jotka haaveilevat oman kirjan julkaisusta tai kirjailijan urasta? Onko joku asia, jota kannattaa ehdottomasti välttää? Onko joku kustantaja tai toimija, jota haluat kehua nimellä, jos on niin miksi)? Onko joku kustantaja, josta haluat varoittaa tai moittia, jos on niin miksi? (Huomaa! En laita kirjaani niiden kustantamojen nimiä, joista haluat varoittaa tai joita moitit, mutta otan esille kirjassa kertomasi varoitukset ja moitteet.)
 5. Muuta mainittavaa: Tuleeko mieleen jotain muuta kirjoittamiseen tai kirjoihin liittyvää, josta haluat kertoa vapaamuotoisesti?

Vastaaminen: Sähköpostitse. Palauta osoitteella aila.ruoho@outlook.com Lähetän vastauksesi tarkistettavaksi raakaversion valmistuttua.

Kiitos vastauksistasi! 😊

Pyhät, pahat ja pelokkaat

Pyhät, pahat ja pelokkaat julkistettiin viime viikolla. Aihe herätti jo jonkin verran kiinnostusta mediassa ja tulikin istuttua muutamia kertoja bussissa Helsingin ja Lohjan välillä. Osa haastatteluista tuli suorina lähetyksinä, nauhoitetun haastattelun lähetyspäivä ei ole vielä tiedossa.

Joku ehkä miettii, että miksi ihmeessä minun pitää koko ajan kirjoittaa hengellisestä väkivallasta. Suurin syy on siinä, että muutos terveempään suuntaan on hyvin hidasta tai muutosta ei näytä tapahtuvan ollenkaan. Huolimatta siitä, että epäterveitä opinkohtia nostetaan esille, jäseniä satuttavat käytännöt jatkuvat: Lapsia pelotellaan, aikuiset pelkäävät, yhteisöissä ahdistutaan suorituspaineista, vapaaehtoistyö koetaan pakollisena ja pahimmassa tapauksessa jäseniä hyväksikäytetään taloudellisesti tai seksuaalisesti.

Tällaisia asioita ei pitäisi tapahtua hengellisissä yhteisöissä. Jos raamattuopetus aiheuttaa lapsille, nuorille, aikuisille ja vielä vuosia yhteisön jättämisen jälkeen painajaisia, on jotain pahasti pielessä.

Kuuluuko Raamatun sanomaan se, että ihmiset pitää sitouttaa pelolla? Opettiko Jeesus pelkäämään demoneita? Kerrotaanko Raamatussa esimerkkejä siitä, että jossain esineessä olisi ollut demoni? Vastaukset ovat ei, ei ja ei.

Moni Jehovan todistaja on pelännyt lapsena smurffileluja, koska hänelle on kerrottu, että niissäkin voi olla demoni.

Vajaa puolet tässä kirjassa haastatelluista on entisiä todistajia. Aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että heillä on keskimääräisesti eniten pelkoja ja myös pelon kohteita: demonit, vainot, Harmagedon, yhteisön ulkopuoliset ihmiset, maailma, yhteisöstä irtautuneet (varsinkin niin sanotut luopiot), ulkopuolelta tuleva järjestöön kohdistuva kritiikki (kirjat, artikkelit ja ihmiset) jne.  Myös painajaisia oli eniten muihin yhteisöihin verrattuna.

Erityisen huolestuttavaa oli se, että todistajien keskuudessa ilmeni paljon itsetuhoisuutta. Tapauksia oli paljon, vaikka yhteisö pitää itseään “maailman onnellisimpana” kansana. Eräästäkin pienestä suomalaisesta noin 50 hengen seurakunnasta peräti kolme nuorta oli yhtä aikaa suljetulla osastolla. Yksi heistä lähti tästä elämästä oman käden kautta.

Uskon ihmeisiin. Voisiko tapahtua sellainen ihme, että Jehovan todistajien johto täällä Suomessa katsoo peiliin ja pohtii niitä keinoja, joilla estetään lasten pelkoja, jäsenten masennuksen lisääntyminen ja vakavien itsetuhoisten asioiden pohdinta? Kannusteeksi sana todistajuudesta  …
Herätkää!

Vuoden vaihtuessa

Viime kuukausina blogin kirjoitusvauhti on hidastunut entisestään. Syyllisiä löytynee kaksi. Ensimmäinen syy lienee se, että liityin viimein Facebookiin syyskuun alussa ja olen päivittänyt sinne jonkin verran kuluneen syksyn tapahtumia. Toisena hidastavana tekijänä on ollut uusi Jehovan todistajien karttamisoppia käsittelevä kirjaprojektini, joka on vienyt aikaa ja energiaa. Aihe ja saamani tekstit ovat raskaita käsitellä.

Jehovan todistajia käsittelevän kirjan informantteja, eli sähköpostitse kirjaan haastateltuja, on tällä hetkellä 54. (Voin ottaa vielä muutaman henkilön mukaan tammikuun aikana, jos kiinnostuneita löytyy). Kirja ilmestynee syksyllä 2015.

Loppuvuonna on tapahtunut monenlaista. Eniten tavallisesta arjesta poikkeavia tapahtumia ovat olleet vierailu Aamu-tv:n suorassa lähetyksessä, radiohaastattelut, Helsingin kirjamessut sekä käynti lokakuussa UUT ry:n edustajien kanssa sisäministeriössä tapaamassa ministeri Päivi Räsästä.

Marraskuun yllätys oli kun Usko, toivo ja raskaus valittiin yhdeksi tämän syksyn Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. Kirjasta on tullut paljon myönteistä palautetta ja siitä on tähän mennessä otettu jo kolme painosta. Useimmista kirjastoissa se löytyy varatuimpien kirjojen joukosta.

Tapahtumarikas vuosi 2014 alkaa olla lopuillaan. Käsikirjoituksen työstäminen jatkuu lyhyen joulutauon jälkeen. Joulukuussa sain myös kuulla, että Suomen tietokirjailijat ry myönsi projektille apurahaa alkuvuodeksi. Siitä suuret kiitokset jo etukäteen.
Jos jotain olen tähän mennessä kirjailijan työstä oppinut, niin ainakin sen, että harvempi pystyy elämään yksinomaan kirjoitustyöstä saamillaan tuloilla. Tuntipalkkaa ei kannata laskea, jos ei halua pahoittaa mieltään. Nykyään olenkin alkanut pitää kirjailijan työtä yhtenä kutsumusammateista.

Rauhaisaa vuodenvaihdetta ja siunausta tulevalle vuodelle 2015!